Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

www.mekanvitrini.com

Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik hükümlerinin amacı, "www.mekanvitrini.com" adresinde yer alan sitede (“Site”) yer alan etkinliklere ait bilet satın almak adına üye olan ve/veya bilet alım işlemlerini gerçekleştiren kişi (“Müşteri”) sıfatını kazanan kişiler tarafından Site’de yer alan hizmetlerden yararlanılan süre boyunca "mekanvitrini"(“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir. İşbu Gizlilik hükümleri, Kullanıcı ile akdedilen Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Müşteri tarafından Site’ye yüklenen İçerik, Müşteri’ye aittir. Şirket önceden Müşteri onayı almaksızın bu içeriği üçüncü kişilere açıklamayacak veya satmayacaktır. Şirket, Site üzerinden Müşteri tarafından iletilen içerikleri Müşteriler ile yaptığı Satış Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bağlamda Şirket, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama borcu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devamı/sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Müşteri’nin Şirket’e onay vermesi halinde üye ödeme işlemleri, fatura tanzimi ve işlenmesi, banka entegrasyonunun sağlanması, Müşteri’nin erişimine onay verdiği harici uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Müşteri’nin verdiği izin çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ve/veya ortakları tarafından Müşteri’nin talep ettiği hizmetleri sağlamak adına üçüncü kişilere devredilebilir.

Kişisel bilgiler Müşteri ile iletişim/temas kurmak veya Müşteri’nin Site’deki tecrübesini pozitif anlamda etkilemek/iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, güncelleme, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amaçlarıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin devam ettirilmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Müşteri’ye temini için gerekli olan diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Müşteri’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinde yapılan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda onay veren Müşterilerden talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler ortaya çıkarmak ve bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Müşteri’ye ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde Müşteri’nin IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca Müşteri’yi genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Satış Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

Müşterilerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.